Volta Logo Loader

ישנן שלוש שכבות אחריות שמקבלים ברגע שמתקדמים עם וולטה סולאר: אחריות יצרן, אחריות לטיב ההתקנה ואחריות תפוקת המערכת 

אחריות יצרן ניתנת לכל רכיב בנפרד: הפאנלים, הממיר והאופטימייזרים 

אחריות לטיב העבודה ניתנת מוולטה סולאר ובמסגרתה נטפל בכל בעיה או תקלה במערכת ללא כל עלות האחריות שלנו לתפוקה היא ייחודית ומרחיקת לכת. אם אנו אחראים לתכנון להתקנה ולתחזוקת המערכת אנו מעניקים אחריות לתפוקה ופיצוי כספי אם תהינה חריגות להסכם ההתקשרות אנחנו מצרפים נספח עם תפוקה צפויה לכל שנה, כדי שתוכלו להיות בראש שקט שהמערכת אכן מפיקה את כמות החשמל המתוכננת שציפיתם לה ביציאה לדרך.

לוולטה סולאר יש גם פוליסות ביטוח נרחבות, לרבות ביטוח עבודות קבלניות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וצד ג’

כל הפרויקט מכוסה באופן מקיף ומלא בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

 

למה אתם
מחכים?
*8121
Volta Logo Loader
  • 1
    פרטים אישיים
  • 2
    סוג המבנה

תודה!

נציגינו יחזרו אליך במהלך 24 השעות הקרובות.

משתפים ומרוויחים

מכירים בני משפחה וחברים שמתעניינים במעבר לאנרגיה סולארית?