Volta Logo Loader

כדי שהגג שלכם יתאים להתקנת מערכת סולארית הוא צריך לעמוד בקריטריונים שעליהם נדבר בסרטון הנוכחי. 

אפשר להתקין מערכת במבנים בעלי טופס 4 בלבד או כאלה שהוקמו לפני 1965 – עם תשתית חשמל תקינה וחיבור קבוע לרשת החשמל.

הספק המערכת משתנה ממבנה למבנה בהתאם לסוג הגג וגודלו גורמי הצללה בסביבה ומערכות אחרות כמו צ’ילרים וחימום מים.

אפשר לבצע פעולות מקדימות טרם התקנת המערכת כמו גיזום עצים או הזזת מדחסים כדי להגדיל את שטח הגג הפנוי ולמקסם את ההספק והרווחים הצפויים.

אנו מתקינים מערכות על גבי גגות מבטון, פאנל מבודד, איזכורית או רעפים אשר חשופים לקרני השמש ובאישור בעל הנכס בלבד.

אם המבנה עם גג אסבסט, נדרש להחליפו, באופן עצמאי או על חשבוננו במודל שכירות.

לסיכום אלו התנאים להתקנת המערכת על גג המבנה שלכם:

יש טופס 4 או שהגג הוקם לפני 1965

תשתית חשמל תקינה וחיבור קבוע

הצללות מינימליות

התחשבות במערכות נוספות על הגג

אישור בעל הנכס

גג מבטון, פאנל מבודד, אזכורית או רעפים בלבד

למה אתם
מחכים?
*8121
Volta Logo Loader
  • 1
    פרטים אישיים
  • 2
    סוג המבנה

תודה!

נציגינו יחזרו אליך במהלך 24 השעות הקרובות.

משתפים ומרוויחים

מכירים בני משפחה וחברים שמתעניינים במעבר לאנרגיה סולארית?