Volta Logo Loader

אצלנו בוולטה סולאר אין אותיות קטנות. חשוב לנו לשקף לפני היציאה לדרך את כל התהליך וההוצאות הנוספות שייתכנו בפרויקט, כחלק מדרישות פרטניות של חברת החשמל, תשתית הבית או שינוי העדפות שלכם.

מרבית הפרויקטים מסתיימים ללא שינוי במחיר. עם זאת, מלבד התחזוקה והביטוח יש 5 הוצאות נוספות שאפשר להיתקל בהן.

אחת ההצהרות מול חברת החשמל כוללת חתימת עורך דין, לא נדרשת התמחות ספציפית, כך שאם יש קרובת משפחה או חבר עורכי דין שיכולים לסייע זה נהדר וחסכוני.

אם יש פערים או חריגות בארון החשמל או בתשתית החשמל בבית – כמו למשל פחת או הארקה לא תקינים, חברת החשמל תדרוש לסדר זאת.

אם נמצא פער בטיחותי כלשהו, חשוב לטפל בו ללא קשר למערכת הסולארית.

בהתאם לדרישות חברת החשמל ולמיקום הממיר, לעיתים נדרש להתקין סולם קבע כדי לאפשר גישה נוחה ובטוחה לממיר. העלויות לכך מופיעות בהסכם אך אינן נכללות במחיר הפרויקט.

כאשר אין תשתית מוכנה שדרכה נוכל להעביר את כבלי החשמל וההארקה, נמקם תעלה חיצונית על דופן הבית ללא עלות.
אם תעדיפו לחצוב בקיר משיקולים אסתטיים, נשמח לעשות זאת למענכם.

העבודה תתומחר בהתאם לתנאי הבית ולהעדפותיכם.כדי שתוכלו לראות את ביצועי המערכת מהסמארטפון, נדרש לחבר את הממיר לאינטרנט. נשאף שהחיבור ייעשה באופן קווי מהממיר לראוטר הביתי שלכם, אך לעיתים הדבר לא מסתייע מטעמים שונים. במקרה כזה נוסיף רכיב WIFI אשר לא נכלל במפרט הראשוני, והוא יאפשר לכם לנטר את ביצועי המערכת באופן שוטף.

למה אתם
מחכים?
*8121
Volta Logo Loader
  • 1
    פרטים אישיים
  • 2
    סוג המבנה

תודה!

נציגינו יחזרו אליך במהלך 24 השעות הקרובות.

משתפים ומרוויחים

מכירים בני משפחה וחברים שמתעניינים במעבר לאנרגיה סולארית?